Pazar, Ocak 17CBS Akademi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Yeryüzü Görüntüleme Sistemleri

tarihinde

Yeryüzü görüntüleme sistemlerini kendi içerisinde 5 grupta toplayabiliriz. Bunlar;

 • Düşük çözünürlüklü sistemler (çözünürlük 1 km – 5 km arası)
 • Orta çözünürlüklü sistemler (çözünürlüğü 10 m – 100 m arası)
 • Yüksek çözünürlüklü sistemler (çözünürlüğü 10 m altında olanlar)
 • Hiperspektrometre sistemleri
 • Radar sistemleri

 

Düşük Çözünürlüklü Sistemler:

 

METEOSAT

 • Geostationary yörüngeye sahiptir.
 • Meteosat uyduları Eumetsat‘a (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) aittir.
 • İlk Meteosat uydusu 1977 de yörüngeye yerleştirildi. Günümüz itibariyle Meteosat 8-9 ve 10 aktif durumdadır.
 • Yağış tahminleri, yüzey sıcaklıkları, deniz yüzeyi sıcaklıkları, orman yangınları, vb.
 • olkanik aktiviteler gibi konularda bilgi elde edilmesini sağlar (URL-6).

 

 

SEVIRI

sensörüne ait spektral bantlar meteorologlar açısından önemli olan olayların incelenmesi için tercih edilir.

Bu bantlar; Pankromatik (siyah-beyaz -PAN) bant, orta-kızılötesi bantları ki bunlar atmosfer içerisindeki su buharı (WV)hakkında bilgi verir ve Termal bantlardır (TIR).

Termal verilerle bulutlu günlerde bulutların üst kısmına ait sıcaklıklar elde edilir, bu da yağış tahmini için önemlidir.

Bulutsuz havalarda termal verilerle kara ve deniz sıcaklıkları izlenip anomaliler ortaya konabilmektedir.

 

 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

 • NOAA açılımı National Oceanic and Atmospheric Administration’dır ve Amerika’nındır.
 • NOAA üzerindeki AVHRR (Advenced Very High Resolution Radiometer) sensörü yeryüzünü gözlemlemek için uygundur.
 • İlk TIROS uydusuyla başlayan (1978) ve NOAA (1981) serisi ile devam eden uydulardan oluşmaktadır.
 • Günümüzde NOAA-19 uydusu aktif durumdadır.
 • Günümüzde NOAA, GOES (Geostationary Operational Environmental Satellites) ve POES (Polar Orbiting Environmental Satellites) olmak üzere iki tür uyduyu bünyesinde barındırır.
 • Birçok arazi ve su ile ilgili çalışmalarda kullanılır;
 • Deniz yüzeyi sıcaklıklarının belirlenmesi,
 • Yağış tahminleri için bulutluluk haritalarının oluşturulması,
 • NDVI haritalarının (bitki çalışmaları için) oluşturulması vb.

 

 

Orta Çözünürlüklü Sistemler:

 

LANDSAT

 • Amerika’da NASA tarafından 1972 yılında başlatılan bir programla uzaya gönderimi başlamıştır.
 • Landsat 1-2-3 ilk fırlatılan uydular olup ömürlerini doldurmuşlardır.
 • Bunların devamında Landsat 4-5 ve 7 uyduları gönderilmiştir.
 • Landsat 4-5 MSS (Multi Spectral Scanner) ve TM (Thematic Mapper) Landsat 7 ETM+ (Ehnanced Thematic Mapper), Landsat 8 (Operational Land Imager) sensörlerini içerir
 • Günümüzde sadece Landsat 5, 7 ve son olarak 2013’te gönderilen 8 görüntüleri kullanılmaktadır.
 • Arazi kullanımı/örtüsü haritalamaları, toprak haritalamaları, jeoloji çalışmaları, deniz yüzeyi çalışmaları vb. çalışmalarda birçok uygulamalara sahiptir (URL-7).

 

 

TERRA/ASTER

 • EOS (Earth Observation System), sonradan ismi Terra olmuştur,
 • NASA’nın Yerbilimleri açısından önemli uydularından birisidir.
 • 1999 yılında fırlatılmış olup, MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ve ASTER’i (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflectance Radiometer) içine alan 5 uzaktan algılama aletini kapsamaktadır.
 • ASTER’de yer alan NIR bandları (3N ve 3B) 27.7° lik overlaya sahip olduğu için yüksek kalitede SAM üretmede kullanılırlar.
 • ASTER sahip olduğu spektral çözünürlük ve mekânsal çözünürlüğe bağlı olarak birçok çalışmada kullanım potansiyeline sahiptir (URL-8).

 

 

Yüksek Çözünürlüklü Sistemler:

 

RASAT: RASAT uydusu, Türkiye’nin ilk yerli yapım uydusudur.

Buna göre RASAT uydusunda kırmızı bandın üstü (kızılötesi) bulunmamaktadır. MSS’te 15m çözünürlükte olmasına rağmen pankromatikte 7.5 m olduğu için yüksek çözünürlüklü sistem altında incelenmiştir.

 • RASAT, 17 Ağustos 2012 tarihinde Rusya’dan uzaya gönderilmiştir.
 • Görev ömrü 3 yıl olarak tasarlanmıştır.
 • RASAT uydusunun sistem mühendisliği ve sistem tasarımı Türkiye’de, yurtdışından alınmış herhangi bir danışmanlık olmadan veya yurtdışından mühendislik desteği alınmadan, TÜBİTAK UZAY’da görevli Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından yapıldı ve tüm testler Türkiye’de gerçekleştirildi.
 • RASAT’tan elde edilecek uydu görüntülerinin, planlama çalışmalarında, ormancılık alanında yapılan uygulamalarda, tarımsal uygulamalarda, görüntü işlemede, afetlerin yönetilmesi gibi birçok alanda kullanılması düşünülmektedir (URL-9).

 

 

Göktürk-2

 • Göktürk-2 18.12.2012 tarihinde Çin’den uzaya gönderilmiş ve yörüngeye oturtulmuştur.
 • Göktürk 2 projesi, 13 Nisan 2007 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY-TUSAŞ ortaklığı arasında imzanlanan anlaşma ile 1 Mayıs 2007’de yürürlüğe girmiştir.
 • 409 kg ağırlığındaki uydu 2.5 metre çözünürlüğe sahiptir. TÜBİTAK UZAY mühendisliğinde ve tüm görev bilgisayarlarının yazılımı ile görev bilgisayarı tamamen Türkiye’de üretilmiştir. Göktürk-2’nin donanımlarının %80’ni yazılımlarının %100’ü Türk mühendisleri tarafından yapılmıştır. Göktürk-2’ye ait ilk görüntüler 2013 Ocak ayında alınmaya başlanmıştır .                                                                        

 

 

        SPOT-5,6

 • Spot 5 2002 yılında yörüngesine oturtulmuştur mekansal çözünürlüğü biraz daha arttırılmıştır.
 • Spot 6 ise 2012 yılında uzaya gönderilmiş ve Spot-5’e göre mekânsal çözünürlük arttırılmıştır.
 • Eklenen HSG cihazıyla pankromatik görüntülerde 2.5-5 m çözünürlükte,
 • diğer renkli görüntülerde ise 10 m çözünürlükte görüntü elde eder.
 • Spot-6 da ise mekânsal çözünürlük paknromatikte 1.5 m, multispektralde ise 8 m dir.
 • Diğer SPOT görüntülerinin kullanıldığı alanlarda daha hassas veriler elde etmek için kullanılmaktadır.
 • SPOT-5 ve devamındaki SPOT-6 yüksek çözünürlüklü yeryüzü gözetleme uydusudur.
 • Fransız uzay ajansı tarafından başlatılan SPOT programının son ürünleri olan 5 ve 6 diğer serilere göre daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.

 

RESOURCESAT-1,2

 • Resourcesat-1 ISRO (Indian Space Research Organization) tarafından üretilmiş ve 2003 yılında, Resourcesat-2 ise 2011 yılında yörüngesine oturtulmuştur.
 • Halen veri alımına devam eden IRS 1C ve 1D programlarının bir devamı olan Resourcesat-1,2, LISS4, LISS3 ve AWiFS ten oluşan 3 sensör taşımaktadır. Buna bağlı olarak Resourcesat-1’in çözünürlükleri 6m – 70m arasında değişirken, Resourcesat-2 de çözünürlük 5.8 – 56 m arasında değişmektedir.
 • Hindistan daha çok tarımsal uygulamalar için bu uyduyu geliştirmiş olup birçok alanda da kullanım olanağına sahiptir.
 • Bu uydulara ait görüntüler Landsat ve Spot görüntülerine ait görüntülere eş değer konumdadır.

 

 

QUICKBIRD-2

 • 2001 yılında Amerika’dan fırlatılan uydu, Digital Globe adlı özel bir ABD şirketi tarafından çalıştırılmaktadır.
 • Pankromatik görüntüler için 0.61 m, diğer multispektral bandlar için 2.5 m çözünürlükte görüntü elde edilmektedir.
 • Quickbird-2 2003 yılından itibaren de stereo görüntü çekimine imkân sunmaktadır.

 

 

WOLRDVIEW-2

 • Ekim 2009 da yörüngeye yerleştirilmiştir ve yerleştirildikten 11 gün sonra ilk görüntülerini göndermiştir.
 • Dünyanın en yüksek çözünürlüklü ve 8 bantlı uydusudur.
 • ABD Digital Globe kendi kaynaklarından bu uyduyu üretmiştir.
 • Coastal, Yellow, Red Edge ve NIR2 bandları mevcut bandlara eklenmiştir.
 • Coastal Band: Derin olmayan sulardaki su derinliğinin analiz edilmesi, klorofil içeriğine göre vejetasyon tanımlaması
 • Yellow Band: Vejetasyon analizleri ve doğal renk elde edebilme için
 • Red Edge: Vejetasyon analizleri, doğrudan bitkilerin sağlığına yönelik çalışmalar
 • NIR2 Bandı: NIR1 ile örtüşmekte fakat atmosferden daha az etkilenmekte, biomass ve vejetasyon analizleri için (URL-11).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.