Pazar, Ocak 17CBS Akademi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

UTM Koordinat Sistemleri ve Türkiye’nin UTM Zonları

tarihinde

UTM Koordinat Sistemleri

UTM (Universal Transversal Merkator), Evrensel Enlem Merkatörü’nün kısa adıdır.

 • Kürenin, kendisine ekvatora teğet olan silindir izdüşümüdür.
  (1/250000 den küçük ölçekli haritalar kürenin silindire projeksiyonu ile elde
  edilir ve bunlara kartografik projeksiyonlar denir. 1/250000 ve daha büyük
  ölçekli haritalar ise elipsoidin düzleme tasviridir burada ara yüzey silindir
  kullanılmaz ve bunlara jeodezik projeksiyonlar denir. Ülkemizde şu an
  kullanılan 1/1000-1/250000 ölçekli haritalar bu sistemle üretilmiştir.)
 • Dünya başlangıç meridyenleri 6°’de bir değişen 60 dilime(zon) ayrılır.
  Her dilim batıdan doğuya doğru 1’den 60’a kadar numaralandırılmıştır.
 • Referans enlemi ekvatordur, uzunluk birimi metredir.
 • Her dilimin enlem genişliği 80° Kuzey, 80° Güney enlemidir.
  Bu dilimler ekvatordan kuzey ve güneye doğru 8° lik 20 bölgeye ayrılmış ve her yatay bölgeye güneyden kuzeye “C” harfinden başlamak üzere bir harf verilmiştir.
  O ve l harfleri sıfır ve bir ile karışmasın diye, A, B ve Y, Z harfleri de Polar Stereogratik Projeksiyon bölgelerinde kullanıldığından burada kullanılmamıştır.

 • Böylece meydana gelen 6° x 8° lik alanlara “grid bölgesi” adı verilmiştir.
  Her grid bölgesi bir rakam ve bir harf ile ifade edilir.
 • Bunun için önce grid bölgesinin bulunduğu sütun numarası, sonra yukarı doğru satır harfi okunur (18T gibi).6° x 8° ebatlarındaki grid bölgeleri çok geniş bir alanı kaplamaktadır.
 • Her grid bölgesi kendi içinde ekvatordan başlayarak kuzey ve güneye doğru;ayrıca her 6° lik dilim, dilim orta meridyeninden başlayarak doğuya ve batıya doğru 100000 metrelik karelere ayrılmış ve her bir kare iki harfle gösterilmiştir.
 • Bu harflerden biri sütuna, diğeri satıra aittir. Sütunları harflendirme 180° batı boylamından itibaren sağa doğru 3 grid dilimini (18 °) kapsar ve “A” harfinden başlayıp “Z” harfinde biter. Bundan sonra yeni bir üç dilimin harflendirilmesi başlar.
 • Satırlara ait harflendirme ise ekvatorda A harfinden başlayıp 18 ° uzakta V harfi ile biter.
  Bundan sonra yeni bir 18° lik bölümün harflendirilmesi başlar.

 

Türkiye’nin UTM Zonları     

 • Türkiye,26°-45° doğu boylamları ve 36° – 42° kuzey enlemleri arasındadır. Boylam farkı 19 derecedir.
 • Başlangıç boylamı mutlaka bilinmeli veya verilmelidir.
 • Türkiye 35-36-37-38 zonları  içerisinde yer alır. Zonların başlangıç meridyenleri 27-33-39-45 derece doğu meridyenleridir.
 • Bu nedenle 1/25000 – 1/1000 000 haritalar   6°’lik 4 dilim (4 ayrı koordinat sistemi) vardır.
 • UTM’in 6 derecelik dilimlerinin 3 derecelik dilimler halinde ifade edilmesi ile Gauss-Krüger Projeksiyonu elde edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.