Pazar, Mart 7CBS Akademi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Aylar: Nisan 2019

Mapbox Yazılımı

Mapbox Yazılımı

Genel, Veri Yönetimi
Mapbox 2010 yılında Eric Gundersen tarafından kurulmuştur. Openstreetmap harita verilerini kullanan çevrimiçi ve çevrimdışı harita oluşturma aracıdır. Foursquare, Pinterest, Evernote, gibi firmalar tarafından kullanılmaktadır. Mapbox, mobil ve web uygulamaları için konum veri platformudur. Oluşturduğu tüm deneyimlere haritalar, arama ve gezinme gibi konum özellikleri eklemek için yapı taşları sağlamaktadır. İnsanların şehirlerde dolaşma ve dünyayı keşfetme şeklini değiştirmektedir.  Mapbox, kullandığı uygulamalar sayesinde her ay 300 milyondan fazla kişiye ulaşmaktadır. Açık kaynaklı kod ile çalışmaktadır,  açık kaynak kodlu araçları, analitik şirketlerin büyük coğrafi verileri anlamalarını, dron şirketlerinin vagonları yayınlamalarını, emlak sitelerinin özelliklerini görsell
QGIS (Quantum GIS) Yazılımı

QGIS (Quantum GIS) Yazılımı

Genel, Veri Yönetimi
WGIS GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan kullanıcı dostu bir Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımıdır. QGIS Açık Kaynak Coğrafya Vakfı (OSGeo) 'nın resmi projesidir. Linux, Unix, Mac OSX, Windows ve Android üzerinde çalışır ve çok sayıda vektör, raster ve veritabanı biçimlerini ve işlevlerini destekler. QGIS temel fonksiyonların ve eklentilerin yeteneklerinin sürekli iyileştirilmesini ve büyümesini sağlar. Görselleştirilebilir, yönetilebilir, düzenlenebilir, verileri analiz edilebilir ve yazdırılabilir haritalar oluşturabilirsiniz. QGIS projesi QGIS web sitesinde kullanıcı hikayelerini yayınlayacak insanlar arar. Bu nedenle, kurumlardan, üniversitelerden, yetkililerden ve şirketlerden, sorunlarını belirli bir projede veya günlük yaşamlarını çözmek için QGIS kullan
Netcad GIS Yazılımı

Netcad GIS Yazılımı

Genel, Veri Yönetimi
Netcad GIS ; projenizde yer alan tüm referans tabakalar, 'Katmanlar' altında yönetilebilirler.'Katmanlar' altından seçilen tabakalar sürükle bırak yöntemi ile sıralandığında çizim sıraları da dinamik olarak düzenlenir. Seçtiğiniz tabakayı ayrı proje olarak kaydedebilir, projenizi Google Earth'e aktarabilirsiniz. Online haritalarınız , WMS ve WFS bağlantılar anında altılık olarak kullanılabilirler. Netcad GIS'in şablon proje yapısı sayesinde her proje için tekrar tekrar yapılarak vakit alan işlemlere gerek kalmaz. Netcad GIS içerisindeki hazır şablonları ya da  hazırladığınız yeni şablonları listeden seçip kullanabilirsiniz. Netcad'le  GIS verileri, Oracle, SQL Server, IBM DB2 ya da PostGIS ‘de doğrudan kullanılabilir Netcad GIS, 'Mimar' isimli bir ‘model builder’ içeriy
ArcGIS Yazılımı

ArcGIS Yazılımı

Genel, Veri Yönetimi
Esri, masaüstü ve kurumsal uygulamalar için yaygın kullanılan haritalama ve uzamsal analiz yazılımları geliştirmektedir. Esri ArcGIS ürünleri, konum zekasını sağlamak ve her boyuttaki iş yerleri için dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Mekansal analizler, görüntüleme ve uzaktan algılama,haritalama ve görüntüleme, gerçek-zamanlı CBS, 3B CBS veri koleksiyonu ve yönetimi yeteneklerine sahip uygulamalar geliştiren ESRİ'nin bazı uygulamalarından aşağıda kısaca bahsedeceğiz. TEMEL BÖLÜMLERİ; DESKTOP GIS; ArcView, ArcEditor, ArcInfo ürünlerini sunarak ileri düzey cbs uygulamaları oluşturmaktadır. ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe ve Model Builder arayüzlerini kullanarak haritalama, coğrafi analiz, veri yönetim, güncelleştirme, görüntüleme işlemleri
CBS’de Yaygın Kullanılan Uygulamalar

CBS’de Yaygın Kullanılan Uygulamalar

Genel, Veri Yönetimi
ARCGIS ARCGIS teknolojisi, ESRI tarafından geliştirilmiş, ölçeklendirilebilir entegre bir coğrafi bilgi sistemi yazılımıdır. ArcGIS , haritalar ve coğrafi bilgilerle çalışmak için bir coğrafi bilgi sistemidir ( GIS ). Harita oluşturmak ve kullanmak, coğrafi verileri derlemek, haritalanmış bilgileri analiz etmek, coğrafi bilgileri paylaşmak ve keşfetmek, çeşitli uygulamalarda haritalar ve coğrafi bilgileri kullanmak ve bir veritabanında coğrafi bilgileri yönetmek için kullanılır. ARCGIS Desktop, (ArcInfo, ArcView ve ArcEditor) içerisinde bütünleşik olarak gelen ArcMap, ArcCatalog, ArcToolbox, ArcGlobe ve Model Builder arayüzleri ile haritalama, coğrafi analizler, veri güncelleme, veri yönetimi ve görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz entegre bir coğrafi bilgi siste
Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Genel, Veri Yönetimi
Veri tabanı; bir amaç için düzenlenen kayıtların ve dosyaların bir koleksiyonu ya da bir dosyada depolanmış düzenli veri kümesidir. Birçok kullanıcı tarafından kullanılan geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması, paylaşılması ve sorgulanması amacıyla oluşturulur. Veri tabanları sayesinde büyük boyutlardaki veriler birbirleri ile ilişkili tutulur,kullanım amacına göre düzenlenir. Veri tabanları verilerin değerlendirilmesini,veriye kolaylıkla erişebilmeyi sağlar. Veri tabanı CBS'nin günümüzde ve gelecekte yer alacak tüm verilerini tek bir merkezde toplanmasını, bu sistemin paydaşlarının yetki derecelerine göre bu verilere erişebilmelerini ve sistemi kullanabilmelerini sağlar. Veri tabanı yönetim sistemleri; veri tabanları oluştumak, erişim sağlamak, bilgiyi aramak,
Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları

Altyapı, Genel
Haritalar dünyanın grafik sunumlarıdır. Dünyadaki her noktanın veya sahanın bir koordinat değeri (X, Y, Z) vardır. Koordinat sistemleri, harita üzerinde belirlenen noktalara ait koordinat değerlerinin bulunmasını sağlayan yöntemlerdir. Bu metotlar; Coğrafi Koordinat Sistemi ve Grid (Metrik) Koordinat Sistemi olarak ikiye ayrılır. Coğrafi Koordinat Sistemi, derece dakika saniye cinsinden belirtilirken, Grid Koordinat Sistemi; X ve Y değerlerinin metrik gösteriminden oluşur. Harita projeksiyonları; dünya yüzeyini düz bir yüzeye dönüştürmek için kullanılır. Üç boyutlu yüzeyi iki boyutlu yüzeye indirirken açıda, mesafede ve istikamette oluşan hataları en aza indirgemek için tasarlanan algoritmalar bütünüdürler.  Temelde 3 tip projeksiyondan söz edebiliriz. Bunlar; 1. Silindirik Projeksiyon
Veri Toplama Yöntemleri

Veri Toplama Yöntemleri

Genel, Veri Yönetimi
Yersel Ölçüm Yöntemleri ile Veri Üretimi Arazide, GPS ve totalstation gibi araçlar kullanılarak koordinat ölçümlemelerinin yapılması  ve okunan koordinat bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla vektör verilerin üretilmesi yöntemidir. Tüm veri üretim yöntemleri arasında doğruluğu en fazla olan veri üretim tekniğidir. Ancak maliyeti de en yüksek olandır. Sayısallaştırma Yöntemi ile Veri Toplama Sayısallaştırma, kağıt haritaların taranması ile elde edilen farklı formatında ki raster haritaların manuel ya da yarı otomatik olarak vektör veri haline getirilmesi ile bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir.Sayısallaştırma işleminde altılık olarak kullanılacak olan raster verilerin coğrafi referanslama işlemi tamamlanmış ve doğru projeksiyon düzleminde tanımlanmış olması son dere
Veri Yapıları

Veri Yapıları

Genel, Veri Yönetimi
VEKTÖR VERİ Vektör veriler, gerçek dünya üzerindeki konumu bilinen, koordinat bilgisine sahip verilerdir, temelde noktalara bağlı olarak temsil edilen, üç farklı geometriye sahip (nokta, çizgi, alan) verilerdir. ⇒ Nokta, geometrisine sahip her bir obje koordinat düzleminde (X1,Y1) koordinatları ile temsil edilir Örneğin; 1/100000 ölçekli bir projede ‘köy yerleşik alanları’ katmanı nokta geometrisinde tanımlanırken, ölçeğin 1/5000 olduğu bir durumda bu katman nokta ile değil alan ile temsil            edilmelidir. Kuyular, elektrik direkleri..vs. nokta geometrisinde projelere tanımlanan katmanlardır. ⇒ Çizgi, geometrisinin de temelde nokta geometrisinden oluştuğu unutulmamalıdır. Çizgi geometrisine sahip her bir obje koordinat düzleminde (X1,Y1) ile başlar (Xn,Yn) koordinatı
CBS’nin Temel Bileşenleri

CBS’nin Temel Bileşenleri

Altyapı, Genel
1-Donanım (hardware) : CBS’nin işlemesini mümkün kılan bilgisayar ve buna bağlı yan ürünlerin bütünü donanım olarak adlandırılır. 2- Yazılım (software) : Coğrafik bilgileri depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmalardır. 3- Veri : CBS’nin en önemli bileşenlerinde biri de “veri”dir. Grafik yapıdaki coğrafik veriler ile tanımlayıcı nitelikteki öznitelik veya tablo verileri gerekli kaynaklardan toplanabileceği gibi, piyasada bulunan hazır haldeki veriler de satın alınabilir. 4- İnsan : İnsanlar gerçek dünyadaki problemleri uygulamak üzere gerekli sistemleri yönetir ve gelişme planları hazırlar. CBS kullanıcıları,sistemleri tasarlayan ve koruy