Cuma, Aralık 4CBS Akademi
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Yazar: Gaye Cavus

İstanbul Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü
Qgis’te Öznitelik Tablosu Bağlama (Join)

Qgis’te Öznitelik Tablosu Bağlama (Join)

Veri Yönetimi
Bu işlemi gerçekleştirmek üzere elimizde iki tane veri var. Bunlardan biri "Türkiye_toplam_nufus" isimli .shp dosyası, diğeri ise "turkiye_nufus_verileri" isimli .csv dosyası. Shapefile dosyamızın öznitelik tablosunda "AD"," IL" ve "TOPLAM_NUF" isimli 3 field var. Nüfus verisinin öznitelik tablosunu açtığımızda ise yine "AD" ve "IL" fieldlarının yanında 2007-2012 yılları arasına ait nüfus verileri mevcut. Join işlemini gerçekleştirmek için; "Türkiye_toplam_nufus" verisinin üzerinde sağ tıklayıp Propertiesi açıyoruz ve bu pencereden Bağla’yı tıklıyoruz. Yeşil artı butonuna tıklıyoruz.(Burda yeşil artı join oluşturmamıza, kırmızı eksi butonu oluşturduğumuz joini silmemize ve kalem butonu ise düzenlememize yarıyor.) Bağlantı katmanı olarak "turkiye_nufus_verileri"’ni, B
Qgis’e Excel Tablosu Aktarma

Qgis’e Excel Tablosu Aktarma

Veri Yönetimi
Konumuz Qgis'e Excel tablolarının aktarımı.Elimizde txt. formatında yazılmış bir veri var. Elimizde txt. formatında yazılmış bir veri var. Bu metnin tamamını kopyalayıp boş bir excel dosyasına yapıştırıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi excel dosyası içerisinde de bir metin olarak görülüyor. Dosyamızı bu şekilde kaydediyoruz. QGIS’i açıyoruz. ‘Katman’ sekmesinden ‘Katman Ekle’ye geliyoruz ve ‘Vektör Katman Ekle’yi seçiyoruz. Açılan pencerede ‘kaynak’ kısmında kaydettiğimiz .csv uzantılı dosyayı yani excel dosyasını seçiyoruz. Diğer ayarları değiştirmeden ‘Ekle’yi tıklıyoruz ve dosyamız projemize eklenmiş oluyor. Verinin öznitelik tablosunu açarak kontrol edelim.Görüyoruz ki verilerimiz öznitelik tablosunda sütunlara ayrılmış biçimde görünüyor. Metin dosyasında virgülle
Qgis Snapping Toolbar Kullanımı

Qgis Snapping Toolbar Kullanımı

Veri Yönetimi
Qgis'teki snapping toolbar'ın kullanımından bahsedeceğiz. Bu toolbar sayesinde snap işleminin nasıl çalışacağına dair detayları kontrol etme şansımız oluyor. Bu toolu görüntülemek için Qgis'te yukarıdaki alana sağ tıklayarak açılan listeden 'Snapping Toolbar'ı işaretliyoruz. Toolbar görünütülendikten sonra mıknatıs simgesine tıklayarak snap özelliğini açıp kapatabiliriz. Bu simgenin yanında hangi katmanlara snapleme yapılacağını seçebildiğimiz bir kutucuk yer alıyor. Burada gördüğümüz seçenekler; all layers yani tüm katmanlar active layers yani seçili olan katman advanced configuration yani gelişmiş yapılandırma seçenekleri. En alttaki open snapping tools seçeneğine tıkladığımızda ise kullandığımız toolun bir benzeri pencere halinde açılıyor. Bu pencerede de aynı özellikler
Corona Virüs Gelişmelerini %100 Yerli Uygulamamızdan Takip Edin

Corona Virüs Gelişmelerini %100 Yerli Uygulamamızdan Takip Edin

Güncel Konular
Mekansal Bulut yazılım ekibi tarafından geliştirilen yerli uygulama sayesinde, son günlerde hem ülkemizde hem de dünyada büyük paniğe neden olan Corona virüsünün (covid-19) güncel durumunu kolayca takip edebilirsiniz. Virüsün hangi ülkede kaç kişiye bulaştığı, kaç kişinin ölümüne sebep olduğu, enfekte hastalardan kaçının iyileştiği gibi kritik veriler WHO (World Health Organization) (Dünya Sağlık Örgütü) gibi güvenilir kaynaklardan elde ediliyor, haritalar ve özgün analizlerle bilginize sunuluyor. Bilgi kirliliğinin de virüs kadar tehlikeli olabileceğini lütfen unutmayalım. Uygulamadaki veriler her daim Dünya Sağlık Örgütü verileri ile entegre durumdadır. Ayrıca virüsün ülke nüfusuna yayılım oranı gibi analizleri de hem rakamlar hem de grafikler halinde kolay ve hızlı görüntüleye
Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi

Genel
Kent Bilgi Sistemi Nedir ​​Kent bilgi sistemi (KBS); bir kentin coğrafi özelliklerinden altyapı sistemlerine, vatandaşların sosyo-ekonomik niteliklerinden, gelir-gider sistemlerine uzanan geniş bir perspektif içerisindeki verilerin bir veri tabanına toplanarak ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi amacı ile geliştirilen yeni nesil bir uygulamadır. ​​Kentsel alandaki coğrafi referanslı verilerin toplanması, güncellenmesi, analizi ve görselleştirilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kent seviyesinde kullanılması, kent bilgi sistemlerini teşkil etmektedir. ​​Vatandaşların yaşadıkları kentin fiziki yapısını oluşturan tüm bileşenlere konum bazlı olarak detaylı erişimlerini sağlayan Kent Bilgi Sistemi kullanılarak; ​​Okul, hastane, cami, otel gibi öne çıkan tüm önemli mekan
QGIS (Quantum GIS) Yazılımı

QGIS (Quantum GIS) Yazılımı

Genel, Veri Yönetimi
WGIS GNU Genel Kamu Lisansı altında dağıtılan kullanıcı dostu bir Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımıdır. QGIS Açık Kaynak Coğrafya Vakfı (OSGeo) 'nın resmi projesidir. Linux, Unix, Mac OSX, Windows ve Android üzerinde çalışır ve çok sayıda vektör, raster ve veritabanı biçimlerini ve işlevlerini destekler. QGIS temel fonksiyonların ve eklentilerin yeteneklerinin sürekli iyileştirilmesini ve büyümesini sağlar. Görselleştirilebilir, yönetilebilir, düzenlenebilir, verileri analiz edilebilir ve yazdırılabilir haritalar oluşturabilirsiniz. QGIS projesi QGIS web sitesinde kullanıcı hikayelerini yayınlayacak insanlar arar. Bu nedenle, kurumlardan, üniversitelerden, yetkililerden ve şirketlerden, sorunlarını belirli bir projede veya günlük yaşamlarını çözmek için QGIS kullan
Netcad GIS Yazılımı

Netcad GIS Yazılımı

Genel, Veri Yönetimi
Netcad GIS ; projenizde yer alan tüm referans tabakalar, 'Katmanlar' altında yönetilebilirler.'Katmanlar' altından seçilen tabakalar sürükle bırak yöntemi ile sıralandığında çizim sıraları da dinamik olarak düzenlenir. Seçtiğiniz tabakayı ayrı proje olarak kaydedebilir, projenizi Google Earth'e aktarabilirsiniz. Online haritalarınız , WMS ve WFS bağlantılar anında altılık olarak kullanılabilirler. Netcad GIS'in şablon proje yapısı sayesinde her proje için tekrar tekrar yapılarak vakit alan işlemlere gerek kalmaz. Netcad GIS içerisindeki hazır şablonları ya da  hazırladığınız yeni şablonları listeden seçip kullanabilirsiniz. Netcad'le  GIS verileri, Oracle, SQL Server, IBM DB2 ya da PostGIS ‘de doğrudan kullanılabilir Netcad GIS, 'Mimar' isimli bir ‘model builder’ içeriy
Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Genel, Veri Yönetimi
Veri tabanı; bir amaç için düzenlenen kayıtların ve dosyaların bir koleksiyonu ya da bir dosyada depolanmış düzenli veri kümesidir. Birçok kullanıcı tarafından kullanılan geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması, paylaşılması ve sorgulanması amacıyla oluşturulur. Veri tabanları sayesinde büyük boyutlardaki veriler birbirleri ile ilişkili tutulur,kullanım amacına göre düzenlenir. Veri tabanları verilerin değerlendirilmesini,veriye kolaylıkla erişebilmeyi sağlar. Veri tabanı CBS'nin günümüzde ve gelecekte yer alacak tüm verilerini tek bir merkezde toplanmasını, bu sistemin paydaşlarının yetki derecelerine göre bu verilere erişebilmelerini ve sistemi kullanabilmelerini sağlar. Veri tabanı yönetim sistemleri; veri tabanları oluştumak, erişim sağlamak, bilgiyi aramak,
Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları

Altyapı, Genel
Haritalar dünyanın grafik sunumlarıdır. Dünyadaki her noktanın veya sahanın bir koordinat değeri (X, Y, Z) vardır. Koordinat sistemleri, harita üzerinde belirlenen noktalara ait koordinat değerlerinin bulunmasını sağlayan yöntemlerdir. Bu metotlar; Coğrafi Koordinat Sistemi ve Grid (Metrik) Koordinat Sistemi olarak ikiye ayrılır. Coğrafi Koordinat Sistemi, derece dakika saniye cinsinden belirtilirken, Grid Koordinat Sistemi; X ve Y değerlerinin metrik gösteriminden oluşur. Harita projeksiyonları; dünya yüzeyini düz bir yüzeye dönüştürmek için kullanılır. Üç boyutlu yüzeyi iki boyutlu yüzeye indirirken açıda, mesafede ve istikamette oluşan hataları en aza indirgemek için tasarlanan algoritmalar bütünüdürler.  Temelde 3 tip projeksiyondan söz edebiliriz. Bunlar; 1. Silindirik Projeksiyon
CBS’nin Temel Bileşenleri

CBS’nin Temel Bileşenleri

Altyapı, Genel
1-Donanım (hardware) : CBS’nin işlemesini mümkün kılan bilgisayar ve buna bağlı yan ürünlerin bütünü donanım olarak adlandırılır. 2- Yazılım (software) : Coğrafik bilgileri depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmalardır. 3- Veri : CBS’nin en önemli bileşenlerinde biri de “veri”dir. Grafik yapıdaki coğrafik veriler ile tanımlayıcı nitelikteki öznitelik veya tablo verileri gerekli kaynaklardan toplanabileceği gibi, piyasada bulunan hazır haldeki veriler de satın alınabilir. 4- İnsan : İnsanlar gerçek dünyadaki problemleri uygulamak üzere gerekli sistemleri yönetir ve gelişme planları hazırlar. CBS kullanıcıları,sistemleri tasarlayan ve koruy